+ WELCOME TO OUR SITE

 

สัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558”

สัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558”

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมก๊าซสายาม ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

more+

- ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ลินเด้ ประเทศไทย
more+

- ข่าวขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล
more+  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สภาอุตาสหกรรม